Հայ կանանց ենք պարտական, թե որ հայ ենք մնացել….

By | August 6, 2013

3Հայ կանանց ենք պարտական, թե որ հայ ենք մնացել,
Եթե ոչ կորել էինք, անդունդ էինք գնացել,
Մեր հավատը, մեր լեզուն նրանցով է զարգացել.
Հայ կնոջ սրբությունը ողջ ազգերն են իմացել:
“Ջիվանի”

ՙԱզգերի զորությունը ընտանիքների մեջ է: Զորավոր է այն ազգը, որ ունի զորավոր ընտանիքներ. սիրով, միությամբ, առաքինի եւ հավատարիմ կենակցությամբ ապրող ընտանիքներ՚:

Մուրացան

.

1
2 


Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hits from 1.17.2014: 1,200