ՀՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐ

By | July 24, 2013

coaԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՎԱՍԱՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՎԱՍԱՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ Ընդունվել է երրորդ ընթերցմամբ 20.05.2013թ

Սույն օրենքը ամրագրում է գենդերը որպես «տարբեր սեռի անձանց` ձեռքբերովի, սոցիալապես ամրագրված վարք» սահմանումը, ինչը իրավական ձևակերպում է տալիս սեռին,
որպես ձեռքբերովի վարք, սկիզբ դնելով համասեռամոլության և այլ բազմաթիվ սեռական այլասերվածությունների օրինականացմանը:

Գենդերի դրսևորման օրենք` hamahaykakan.com/orenq.pdf

2013թ. ՀՀ Մարդու Իրավունքների Պաշտպանի աշխատակազմի կողմից հեղինակած «Խտրականության դեմ» օրինագիծը Ազգային Ժողովի կողմից ընդունման և ՀՀ Նախագահի կողմից վավերացման գործընթացի փուլում է: Սույն օրենքը արդեն իսկ հանդիսանալու է իրավական “սուր և վահան” բազմագենդերային աղետալի գաղափարախոսության դեմ պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պաշտոնատար անձանց, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից որևէ իրավական և բարոյական քննադատության և կեցվածքի դրսևորման:

«Խտրականության դեմ» ՀՀ օրենք 

http://hanun.am/wp-content/uploads/2013/07/Anti-Discrimination-Law.25.03.2013.pdf


Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hits from 1.17.2014: 1,162